ДИПКУ

На 24.09.2021 г. се проведе поредната Европейска нощ на учените, пълен запис на събитията може да намерите тук                  На 23.10.2021 г. ще се проведе курс Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

Приложни аспекти на Информационните и комуникационни технологии в образованието  

Приложни аспекти на Информационните и комуникационни технологии в образованието 0
код: 5460
Обучението е подходящо за учители по всички предмети, включително предучилищни и начални педагози, които имат интерес към прилагането на иновативни методи в класната стая, базирани на информационни и комуникационни технологии.
Ако мечтаете да превърнете обучителния процес в привлекателен за всички участници, ако искате да станете майстор - учител, който владее както основни информационни технологии, така и най-новите средства, платформи и софтуерни продукти, които активират учениците и повишават техния интерес към учене, запишете се за това обучение. Очакваме Ви.

Едногодишна професионално - педагогическа специализация
 Начало: При сформиране на група    
 Форма:    Дистанционно синхронно обучение
Цена
750,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално - педагогическа специализация
   Начало: При сформиране на група    
   Форма:    Дистанционно синхронно обучение
   Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 250 лв. в рамките на една година    
  Дисциплини:
  • Мениджмънт на ученическия клас присъствено и в условията на ОРЕС
  • Интерактивни методи и средства за обучение в смесена среда
  • Офис пакет * компютърна текстообработка, електронна таблица, компютърни презентации
  • STEAM в обучението
  • Компютърна графика
  • Облачни технологии в образованието
  • Дипломно проектиране.