Електронни ресурси за обучението на ученици със СОП в ОРЕС  

Електронни ресурси за обучението на ученици със СОП в ОРЕС 0
код: 2845
Предназначение: учители от всички степени на обучение, педагогически съветници,ресурсни учители
Описание: В обучението се представят възможности за работа с ученици със СОП в обучението от разстояние в електронна среда. Акцентът на обучението са част от инструментите, чрез които учителите да постигнат активно участие и ефективни резултати в онлайн обучението при децата със специални образователни потребности
 Начало: 20-03-2022    
 Край:     20-03-2022    
 Форма:     Дистанционнa    
  Кредити: 1 брой
 Цена: 70.00 лв.
Цена
70,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС