ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Подготвителни курсове за II ПКС

Курсовете са подходящи за всички педагогически специалисти.

Педагогическа диагностика- елемент от емпиричните педагогически изследвания

код: 3310
Описание: Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения,които ще участват в процедури за придобиване на първа професионално-квалификационна степен през 2024 г.
Курсистите се запознават с изискванията за подготовка и придобиване на II ПКС. Обсъждат се структурата и изискванията на диагностичната процедура, която трябва да направят.
Начало на обучението: 14.01.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 2 броя
Цена: 390.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.