ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

Безплатен уебинар на тема "Социални и емоционални умения в класната стая"
Каним ви на безплатен уебинар, на който ще научите как се преподават социални и емоционални компетентности в класната стая!

Дата: 30 юни от 16:00 ч.
Регистрация: https://bit.ly/seevalweb

Лектор: д-р Валерия Кавиони, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Д-р Валерия Кавиони е психолог, психотерапевт и постдокторант по хуманитарни науки за образованието. Работи по редица проекти насочени към насърчаване на социалното и емоционалното обучение, устойчивостта и психичното здраве в училище; провежда курсове за училищни екипи за социални и емоционални умения и за психично здраве и превенция на поведенчески проблеми в детството и юношеството. Автор е на научни публикации.

Събитието се организира в рамките на проекта "Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности" (Seeval), в който успешно си партнираме с образователни институции от България, Италия, Малта, Австрия, Гърция и Румъния.

Повече за проект: https://seeval-project.eu/

unnamed-jpg-1b94