ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Фондация на бизнеса за образованието представя свои международни проекти в рамките на XXI Национален педагогически форум
На 24 юни 2021 г. като част от събитията, посветени на XXI Национален педагогически форум с международно участие "Образование, ценности, благополучие", се проведе онлайн сесия за споделяне на добри практики. Г-жа Гергана Раковска, председател на Фондация на бизнеса за образованието, представи два международни проекта - Mental Health+ и Empower Me!.

Проектът Mental Health+ има за цел да създава насоки за приобщаващи практики в областта на психичното здраве в професионалното образование и обучение.

Проектът Empower Me! е насочен към подобряване на академичните постижения и представянето на ученици със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Разработени са интерактивни упражнения, които дават възможност на на учителите да ангажират вниманието на тези ученици и да подпомагат структурирането на времето им.

Фондация на бизнеса за образованието е лидер в областта на кариерното консултиране и ученето през целия живот в България. Изпълнява национални и международни проекти, насочени към кариерното развитие, образованието и обучението на възрастни, заетостта и социалната политика, и работата с младите хора.

1-jpg-plg0
2-jpg-a7h0