Фондация на бизнеса за образованието представя свои международни проекти в рамките на XXI Национален педагогически форум
На 24 юни 2021 г. като част от събитията, посветени на XXI Национален педагогически форум с международно участие "Образование, ценности, благополучие", се проведе онлайн сесия за споделяне на добри практики. Г-жа Гергана Раковска, председател на Фондация на бизнеса за образованието, представи два международни проекта - Mental Health+ и Empower Me!.

Проектът Mental Health+ има за цел да създава насоки за приобщаващи практики в областта на психичното здраве в професионалното образование и обучение.

Проектът Empower Me! е насочен към подобряване на академичните постижения и представянето на ученици със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Разработени са интерактивни упражнения, които дават възможност на на учителите да ангажират вниманието на тези ученици и да подпомагат структурирането на времето им.

Фондация на бизнеса за образованието е лидер в областта на кариерното консултиране и ученето през целия живот в България. Изпълнява национални и международни проекти, насочени към кариерното развитие, образованието и обучението на възрастни, заетостта и социалната политика, и работата с младите хора.

1-jpg-plg0
2-jpg-a7h0