ДИПКУ

На 12.06.2021 г. стартира специализация за III ПКС - Информатика и информационни технологии           На 20.06.2021 г. ще се проведе курса Педагогическото портфолио - философия, технология, практически проекции           На 26.06.2021 г. ще се проведе курса STEAM обучение в начална степен - възможности и перспективи

Трима нови доценти в екипа на ДИПКУ

През 2020 г. трима преподаватели от ДИПКУ бяха удостоени от академични журита с длъжностно звание доцент. доц. д-р Дончо Донев в направление Психология, доц. д-р Венета Узунова в направление Теория на възпитанието и дидактика и доц. д-р Даниела Кожухарова в направление Методика на обучението по информатика и информационни технологии. Част от техните научни трудове са със свободен достъп и можете да разгледате на сайта на ДИПКУ.