На открита лекция представиха новите шест граждански права
На открита лекция представиха новите шест граждански права, предложени в книгата „Всеки човек“ на Фердинанд фон Ширах

Доц. д-р Милена Илиева от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите - Тракийски университет - Стара Загора, представи на публична лекция шестте нови граждански права, които са предложени в книгата „Всеки човек“ на Фердинанд фон Ширах (вж. по-долу за автора). Основна цел на инициативата провокирането на широка пан-европейска дискусия. Конкретните му предложения са свързани с:

Околна среда - Всеки човек има право да живее в околна среда, която е здравословна и защитена.
Дигитално самоопределение - Всеки човек има право на дигитално самоопределение. Забранено е прекомерното профилиране или манипулирането на хора.
Изкуствен интелект - Всеки човек има право да знае, че всички алгоритми, наложени му, са прозрачни, проверими и справедливи. Основните решения трябва да се вземат от човек.
Истина - Всеки човек има право да разчита, че изявленията, направени от публични институции, са верни.
Глобализация - Всеки човек има право да му се предлагат само онези стоки и услуги, които се произвеждат и предоставят в съответствие с универсалните права на човека.
Искове, свързани с основните човешки права - Всеки човек има право да заведе дело пред европейските съдилища, когато основните права на Хартата системно се нарушават.

На събитието присъства и Надежда Чакърова, обществен посредник на община Стара Загора. Тя изтъкна важността на предложенията на Фердинанд фон Ширах в новото съвремие, където глобализацията и дигитализацията са неизменни процеси в ежедневието на всеки гражданин и увери за пореден път, че в работата си стреми да бъде успешния мост между хора и институции.
Инициативата може да бъде подкрепена на сайта на проекта: https://www.jeder-mensch.eu/informationen/?lang=en

Повече за автора на книгата:
Фердинанд фон Ширах (Ferdinand von Schirach) e немски адвокат, писател и драматург. В своята книга Jeder Mensch (Всеки човек) Фердинанд фон Ширах представя шест нови основни човечки права, които да отговорят на променящата се реалност и да надградят съществуващите. Те покриват широк спектър актуални теми - от здравословна околна среда, през дигитално самоопределение и защита от алгоритми и фалшиви новини, до supply-chain, гарантиращ правата на човека и върховенството на закона.

Повече за лектора:
Доц. д-р Милена Илиева е ръководител катедра „Хуманитарни дисциплини“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, Тракийски университет, гр. Стара Загора. Основните ѝ научни интереси са в областта на мултикултурното образование, ранното детско образование, приобщаващото образование, педагогика при деца и ученици, жертви на насилие и в бедност, малолетни и непълнолетни с противообществени прояви, здравно-образователните и социално-образователни услуги за маргинализирани общности. След 13 години стаж в образователни институции и неправителствена организация решава да се посвети на науката. Има над 15 години опит като обществен възпитател на малолетни и непълнолетни с противообществени прояви. През 2013 година придобива ОНС “Доктор” и работи като асистент в Медицински факултет на Тракийски университет. От 2017 година е част от екипа на ДИПКУ, гр. Стара Загора.

Ekranna-snimka-2021-12-02-113843-png-r5mw
Ekranna-snimka-2021-12-02-104551-Kopie-png-ygcl