Партньорска среща по проект SEEVAL
На 22-23 ноември 2021 г. се проведе поредната партньорската среща по проекта "Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности" (SEEVAL), който се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, КА3 (No 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Домакин на срещата беше партньорът от Гърция Action Synergy. Срещата се проведе в хибриден формат. Представители на партньорите от Австрия, Гърция и Румъния присъстваха в Атина, докато представителите от България, Италия и Малта участваха онлайн.

По време на срещата бяха представени доклад за напредъка на националните обучения на учители в изпълняващите страни България, Гърция, Италия и Румъния; бяха обсъждани структурата, шаблона и сроковете на докладите за оценка на обученията, както и формата на оценка на тези обучения. Уточнени бяха пилотно приложение на общо училищен подход в участващите училища.

В следобеда на първия ден от срещата, домакините организираха семинар по методологията на EAR: Сократичен диалог и театрални техники за подход към социалните проблеми в средните училища за присъстващите партньори. Проектът EAR е проект на Еразъм+ на Action Synergy и има за цел да въведе диалектическия метод в училищното образование като ключова характеристика, която насърчава активното участие на учениците в демократичното общество с подкрепата на театралните техники. Диалектическият метод не само насърчава критичното мислене на учениците, но позволява свързването на ежедневието с по-широки и фундаментални понятия (като хуманизъм, справедливост, свобода и др.). Повече информация за проекта EAR можете да намерите на уебсайта на проекта.

На втория ден на срещата се проведоха сесии свързани с административни въпроси и управлението на проекта. Бяха дискутирани оценката на качеството, разпространение на информация за дейностите и целите на проекта както и Свободната платформа за образователни ресурси.
Повече информация за проекта можете да намерите на уебсайта на SEEVAL и на профила на SEEVAL във Facebook.

SEEVAL-PM-Meeting-1-1-jpg-1bch
SEEVAL-PM-Meeting-2-1-jpg-9hge