ГОТОВНОСТ И МОТИВАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
Монографията представя резултатите от национално представено изследване на готовността и мотивацията на новоназначени учители (до 3 години педагогически стаж) за прилагане на проектно базирано обучение. Изследването е организирано от ДИПКУ на Тракийски университет, Стара Загора в сътрудничество с Асоциацията на Департаментите за квалификация на педагогическите специалисти в България (АДКПСБ) по поръчка на МОН.
Монографията може да изтеглите от тук