ДИПКУ

На 22.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ритъм и игровизация при деца и ученици със СОП           На 25.06.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Работа с юноши: Адлериански подход          

Фестивал на знанието
На 15.04.2022 г. в централната част на гр. Стара Загора, по продължението на пешеходната алея на бул. Цар Симеон Велики се проведе представяне на Тракийски университет – дейността на всички основни звена.

Посетителите на шатрата на ДИПКУ, Тракийски университет имаха възможност да се запознаят с най-актуалните възможности за следдипломни квалификации за педагогически специалисти – краткотрайни и дългосрочни обучения, участие в международни проекти и конкурсите за Европейска нощ на учените 2022.

Огромен интерес за всички – от най-малки до най-големи, предизвикаха роботите, които са част от STEM центъра на ДИПКУ. В ръцете на всеки желаещ, малките роботи изпълняваха команди и дейности, дори се включиха в раздаването на информационни брошури. Обучения в рамките на най-новата STEAM специализация въвеждат основните методологични рамки за създаване и успешно прилагане на STEAM уроци във всички нива на образованието. На посетителите бяха представени и част от обученията, които ще се реализират на есен относно STEAM подхода и реализацията му по различните предмети.

В рамките на фестивала бяха представени резултатите от проект СИЙВАЛ - Социално и емоционално образование за изграждане на приобщаващи училища и ценности 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN и предстоящите дейности по проект ТАС – Teaching AD(H)D Children KA220-NW-21-2724018, в рамките на който ще бъде проведено проучване за нагласите на педагози, родители и администрация към деца със Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието (ХАДВ).
Обявени бяха темите на конкурсите за Европейска нощ на учените 2022 - K-TRIO, финансиран от Европейския съюз по програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри“,. Договор №101061564.

20220415-113346-jpg-ica3
20220415-142415-jpg-kqvf
278668391-10160115374132147-2430654638487545224-n-jpg-mp6e