Среща на пилотните училища в България по проект SEEVAL
SEEVAL-logo1-color800px-3-jpg-7syx
На 31.03 и 01.04 в хотел Армира, Старозагорски минерални бани, се проведе среща на пилотните училища в България по проект СИЙВАЛ - Социално и емоционално образование за изграждане на приобщаващи училища и ценности 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN. Училищата включени в проекта са СОУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора, СОУ „Иван Вазов“, гр. Стара Загора, ОУ „Стефан Караджата“, гр. Добрич, ОУ „Никола Вапцаров“, с. Широка лъка, НУ „Ц. Гинчев“, гр. Лясковец.

Участниците имаха възможност да представят себе си, екипите и училищата си и да обменят добри практики в областта на социално и емоционалното образование. Всеки екип беше запознат с резултатите и анализа на предварително проведеното изследване на ресурси и потребности във всяко училище.

Групови дискусии, презентации, SWOT анализ на прилагането на общо училищен подход за социално и емоционално образование, както и работилница - Форум театър бяха само част от дейностите, успешно реализирани по време на двудневната среща.
В рамките на социалните дейности, г-жа Пенка Загорова, дългогодишен учител и по настоящем деен секретар на читалище „Гранит – 1928“ при с. Ново Село, дари гостите с едно своеобразно пътуване през вековете, разказвайки за древната историята на местността и околностите.

unnamed-1-jpg-uqhh
unnamed-2-jpg-3hj7
unnamed-3-jpg-s47g
unnamed-4-jpg-ion3
unnamed-5-jpg-heeo
unnamed-7-jpg-jnh9
unnamed-8-jpg-7yfr
unnamed-10-jpg-efxb
unnamed-11-jpg-au83
unnamed-12-jpg-aix7
unnamed-13-jpg-w5yu
unnamed-14-jpg-9q4v
unnamed-6-jpg-47s7
unnamed-1-jpg-bf91