Електронно списание “Педагогически форум” 2020 - извънреден брой
Korica-br-PF2020-izvanreden-JPG-moxp
Сборник с доклади от XX Национален педагогически форум с международно участие на тема „Сътрудничество, иновации, ценности”, проведен на 15.05.2020 г.

ISSN 1314-7986

Броят може да изтеглите от тук.