Електронно списание “Педагогически форум” 2021 - извънреден брой
Korica-br-PF2021-izvanreden-1-JPG-zlv4
Сборник с доклади от XX Национален педагогически форум с международно участие на тема „Образование, ценности, благополучие”, който ще се проведе на 24-25.06.2021 г.
ISSN 1314-7986

Броят може да изтеглите от тук.