Електронно списание “Педагогически форум” 2019 - извънреден брой
Korica-br-PF2019-izvanreden-JPG-vu98
Сборник с доклади от XIX Национален педагогически форум посветен на 60 години квалификация на учителите - Стара Загора на тема „Иновативни практики в съвременната образователна реалност”, проведен на 18.06.2019 г.

ISSN 1314-7986

Броят може да изтеглите от тук.