Всички статии в блога

Наставничеството в съвременното образование
Автор: Маргарита Пенева ISBN: 978-954-350-277-6 Издателство: Астарта Анотация: Монографията „Наставничество в съвременното образование” на д-р Маргарита Славова представя цялостно и задълбочено експериментално педагогическо изследване, чиято цел е валидиране на модел за наставничество на млади новоназначени учители в образователни институции. ...
Педагогически проекции на емоционалната интелигентност
Автор: Венета Узунова ISBN: 978-954-691-083-7 Издателство: Тракийски университет - ДИПКУ Анотация: Монографията е резултат от дисертационния труд на ас. д-р Венета Узунова. В нея се идентифицират педагогическите проекции на емоционалната интелигентност и пресечните точки между тези аспекти от нея, които се формират през средната училищна възраст преди всичко в семейството и в училище. ...
Социално учене и извънкласни дейности
Автор: Елица Георгиева Анотация: Книгата засяга болезнени теми във връзка с образованието. В някои отношения представените случаи, факти и изводи са в разрив, с представите на непреките участници за образованието в Западните страни. Монографията може да изтеглите от тук. ...
Информационни и комуникационни технологии в мениджмънта на класа
Автор: Даниела Кожухарова ISBN: 978-954-691-078-3 Издателство: Тракийски университет - ДИПКУ Анотация: Настоящата монография е разработена на основата на дисертационно изследване, проведено в периода 2012-2017 г. В първа глава „Педагогически аспекти на мениджмънта на ученическия клас“ са разгледани основни понятия от теориите за мениджмънта, конкретизацията на понятието за образователен мениджмънт и йерархичните му равнища. ...
Взаимодействие с ромското семейство в мултикултурна образователна среда
Автор: Милена Илиева ISBN: 978-954-691-077-6 Издателство: Тракийски университет - ДИПКУ Анотация: Настоящата монография представя модел и методи за работа в мултикултурна среда, пробирани и валидизирани в над 30 проекти, в които авторът е участвал или наблюдавал като изпълнение. Те са и съобразени културално с особеностите на ромския етнос и не противоречат на ценностите и традициите, а напротив, изхождайки от палитрата и силните страни на ...