ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Всички статии в блога

Двуезичните разговорници през ХІХ век (социолингвистичен и лингвистичен дискурс)
Автор: Детелина Овчарова ISBN 978-954-691-107-0 Издателство Тракийски университет, ДИПКУ Анотация: Настоящата монографията е резултат от проведено научно изследване, свързано с двуезичните разговорници през ХІХ век. В нея се разглежда типологията на разговорниците от периода на Възраждането, прави се социолингвистична характеристика както на авторите на разговорниците, така и на възрожденското общество. ...
Електронно списание “Педагогически форум” 2023 - извънреден брой
Сборник с доклади от XXIII Национален педагогически форум с международно участие на тема „Образователни трансформации – технологии, добродетели, благополучие”, който ще се проведе на 22-25.06.2023 г. Том 1 може да изтеглите от тук. Том 2 може да изтеглите от тук ...
Методика на педагогическите изследвания за студенти и учители
Автори: Галя Кожухарова, Ганчо Ганчев, Мариан Делчев Анотация: Мултимедийният учебник представя основните изисквания, характерни особености и процедури при провеждане на теоретични и емпирични педагогически изследвания. В учебника се разглеждат основни проблеми, свързани с проектирането, провеждането и оценката на педагогическите изследвания. Авторите разкриват особеностите на приложение на различни методи в научно-педагогическите разработки и ...
Уменията на докторантите за научно писане
Автор: проф. Вяра Гюрова ISBN 978-954-691-099-8 Академично издателство, Тракийски университет Анотация: Монографията е посветена на пътя, който следва да извърви един начинаещ учен – докторант по определена специалност, за да реализира своето първоначално намерение да напише и защити дисертация, както и да подготви и публикува научна статия. ...
СИТУАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИРОДОНАУЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ
Автор: Маргарита Пенева ISBN:ISBN 978-954-350-312-4 Издателство: Астарта В монографията се разглеждат теоретични постановки за същността на ситуационния метод, педагогическата и учебната ситуация и мястото им в учебния процес. Откроени са съществените елементи на природонаучната компетентност и свързаните с нея компетенции. В процесуално-дейностен план предложената технология може да се реализира и по други предмети от природонаучния цикъл. ...