ДИПКУ

На 12.06.2021 г. стартира специализация за III ПКС - Информатика и информационни технологии           На 20.06.2021 г. ще се проведе курса Педагогическото портфолио - философия, технология, практически проекции           На 26.06.2021 г. ще се проведе курса STEAM обучение в начална степен - възможности и перспективи

Всички статии в блога

Анализ и оценка на клъстерния потенциал в България
Автор: Михаил Кожухаров ISBN: 978-954-691-097-4 Издателство: Тракийски университет - ДИПКУ Анотация: Изследването е посветено на актуална и недостатъчно разработена проблематика, свързана с повишаване конкурентоспособността на икономиката като цяло и на предприятията в частност, чрез развитието на клъстери. Това е сложен проблем, който касае решаването на проблеми, свързани с търсенето на механизми за постигане на по-високи икономически ...
Ауто-поезис
Автор: Хюс Хайсен Анотация: В своята книга "Ауто-поезис" финландския педагог Хюс Хайсен дава насоки за това и предлага ефективни стратегии за подготовката на децата и учениците за бъдещето. "Ауто-поезис" означава "себесъздаване" и се отнася до фокуса на автора към метода на обучение, който помага на децата да се превърнат в най-доброто, което могат. ...
Електронно списание “Ключовите компетенции в образованието - стратегии и практики”
Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция на тема “Ключовите компетенции в образованието - стратегии и практики”, проведена на 22-24.09.2011 г. в Стара Загора. Конференцията е проведена по проект “KeyTTT - Работа в екип, обучение и технология за развитие на ключови компетенции” с agreement number - 2009 - 3892 / 001 - 001 PROJECT NUMBER- 504605-LLP-1-2009-1-BG-COMENTUS-CMP. ...
Електронно списание “Педагогически форум” 2021 - извънреден брой
Сборник с доклади от XX Национален педагогически форум с международно участие на тема „Образование, ценности, благополучие”, който ще се проведе на 24-25.06.2021 г. ISSN 1314-7986 Броят може да изтеглите от тук. ...
Електронно списание “Педагогически форум” 2020 - извънреден брой
Сборник с доклади от XX Национален педагогически форум с международно участие на тема „Сътрудничество, иновации, ценности”, проведен на 15.05.2020 г. ISSN 1314-7986 Броят може да изтеглите от тук. ...