ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Кръгла маса „Продоволствената сигурност – същност, специфика, научни изследвания”.
На 26.09.22г., от 13.00 ч. в заседателната зала на Ректората на Тракийски университет, Стара Загора ще се проведе Кръгла маса на тема: „Продоволствената сигурност – същност, специфика, научни изследвания”.
В обсъждането ще участват доц. д-р Добри Ярков – Ректор на Тракийски университет, проф. д ик н Евгений Сачев, д-р Иван Миланов, проф. Владко Иванов и др. Ще бъдат разгледани основни понятия и категории на продоволствената сигурност – интелектуална продоволственост, енергийна сигурност, качество на храните, демографската криза и бежанците и др.
Bez-ime-2-png-5519
Кръглата маса е съпътстваща дейност по “ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ“, която ще се проведе на 30.09.2022 г. на Форума в Студентски град. Проект К-TRIO се финансира от Европейския съюз по програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри“. Договор 101061564