ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Проучване по Teaching ADHD Children (TAC)
Уважаеми колеги, представяме на Вашето внимание възможност за участие в проучване, част от Европейски проект, финансиран по програма Еразъм +. Teaching ADHD Children (TAC) е европейски изследователски проект, който има за цел да предостави на учителите в началните и средните училища специално разработени интервенции за успешна подкрепа и обучение на деца със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ). Повече информация за проекта, може да намерите тук: teaching-adhd-children.eu
Можете да попълните анонимното проучване за информация и нагласи сред учители и бъдещи педагози, последвайки следния линк:dcueducation.fra1.qualtrics.com За да отговорите на въпросника е необходимо да имате стабилна връзка с интернет и около 30 минути.
В знак на благодарност за отделеното време и споделения опит, предлагаме на участниците попълнили анкетата и съпътстващия формуляр forms.gle ваучер на стойност 20 лв. за краткосрочен курс, организиран от ДИПКУ в периода до 16.03.2023 г.