ДИПКУ

На 22.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ритъм и игровизация при деца и ученици със СОП           На 25.06.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Работа с юноши: Адлериански подход          

Конкурс на тема „Моята добра STE(A)M практика“.
В последните години STE(А)М обучението навлиза с все по-бързи темпове в българското образование, като нов подход за обучение. Чрез STE(А)М подхода се съчетават теорията и практика и учениците се подготвят за реалния живот. При редуването на присъствено обучение и обучение в ОРЕС това е един от начините, който може да спомогне за повишаване на интереса на учениците към природните науки, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката.
ДИПКУ – Стара Загора организира конкурс на тема „Моята добра STE(A)M практика“.
Краен срок: 17.00 часа, 01.05.2023 г.

Конкурсът се провежда в следните категории:
 • STEАМ в детските градини;
 • STEAM в природните науки;
 • STEAM в хуманитарните науки;
 • STEAM в изкуствата;
 • STEAM в математиката, информатиката и информационни технологии

   
Споделете с нас своята добра практика в областта на STEAM като попълните формуляра - https://forms.gle/mczf1YQje1SkVbbC9 до 17.00 часа, 01.05.2023 г.

Най-добрите идеи ще бъдат публикувани в електронно списание „Педагогически форум“. Учителите, които са ги споделили ще получат покана за участие в кръгла маса за STE(А)М обучението на XXIII Международен педагогически форум на тема „Образователни трансформации – технологии, добродетели, благополучие” в курортен комплекс Албена. Всички участници ще получат електронен сертификат.
Награди:
 • Първа награда във всяка категория получават грамоти и право за участие в XXIII Международен педагогически форум на тема „Образователни трансформации – технологии, добродетели, благополучие”, като таксата за участие и настаняване се покрива от ДИПКУ – Стара Загора.
 • Класираните на 2 и 3 място във всяка категория получават грамоти и правото да се включат безплатно в едно краткосрочно обучение на ДИПКУ до края на 2023 г.
 • Всички участници в конкурса получават сертификати за участие и ваучер на стойност 20 лв. за краткосрочен курс, организиран от ДИПКУ в периода юли-декември 2023 г.

   
За да участвате в конкурса:
Попълнете формуляра - https://forms.gle/mczf1YQje1SkVbbC9

Pedagogicheski-i-tehnologichni-aspekti-na-STEAM-obrazovanieto-v-uchilishte-0-ddd1e86b-800-jpg-qcgv