ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Конкурс на тема „Моята добра STE(A)M практика“.
В последните години STE(А)М обучението навлиза с все по-бързи темпове в българското образование, като нов подход за обучение. Чрез STE(А)М подхода се съчетават теорията и практика и учениците се подготвят за реалния живот. При редуването на присъствено обучение и обучение в ОРЕС това е един от начините, който може да спомогне за повишаване на интереса на учениците към природните науки, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката.
ДИПКУ – Стара Загора организира конкурс на тема „Моята добра STE(A)M практика“.
Краен срок: 17.00 часа, 01.05.2023 г.

Конкурсът се провежда в следните категории:
 • STEАМ в детските градини;
 • STEAM в природните науки;
 • STEAM в хуманитарните науки;
 • STEAM в изкуствата;
 • STEAM в математиката, информатиката и информационни технологии

   
Споделете с нас своята добра практика в областта на STEAM като попълните формуляра - https://forms.gle/mczf1YQje1SkVbbC9 до 17.00 часа, 01.05.2023 г.

Най-добрите идеи ще бъдат публикувани в електронно списание „Педагогически форум“. Учителите, които са ги споделили ще получат покана за участие в кръгла маса за STE(А)М обучението на XXIII Международен педагогически форум на тема „Образователни трансформации – технологии, добродетели, благополучие” в курортен комплекс Албена. Всички участници ще получат електронен сертификат.
Награди:
 • Първа награда във всяка категория получават грамоти и право за участие в XXIII Международен педагогически форум на тема „Образователни трансформации – технологии, добродетели, благополучие”, като таксата за участие и настаняване се покрива от ДИПКУ – Стара Загора.
 • Класираните на 2 и 3 място във всяка категория получават грамоти и правото да се включат безплатно в едно краткосрочно обучение на ДИПКУ до края на 2023 г.
 • Всички участници в конкурса получават сертификати за участие и ваучер на стойност 20 лв. за краткосрочен курс, организиран от ДИПКУ в периода юли-декември 2023 г.

   
За да участвате в конкурса:
Попълнете формуляра - https://forms.gle/mczf1YQje1SkVbbC9

Pedagogicheski-i-tehnologichni-aspekti-na-STEAM-obrazovanieto-v-uchilishte-0-ddd1e86b-800-jpg-qcgv