ДИПКУ

На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас           На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ключови принципи и стратегии за учене в образованието на XXI век          

Конкурс „Моята добра практика за социално-емоционално учене“
Образователното ни пространство все повече се нуждае от ефективни подходи за провокиране на самоосъзнатост, саморегулация и просоциално поведение. Социално-емоционалното учене е неразделна част от всеки обучителен процес и от самия живот. Чрез него децата и възрастните придобиват компетентности, необходими за разбиране и управление на емоциите, поставяне и постигане на позитивни цели, изпитване и показване на емпатия към другите, изграждане и поддържане на позитивни взаимоотношения и вземане на отговорни решения. Насърчаването на социалното и емоционално развитие за всички деца и ученици в класните стаи включва преподаване и моделиране на социални и емоционални умения, предоставяне на възможности да практикуват и усъвършенстват тези умения и да ги прилагат в различни ситуации.
ДИПКУ – Стара Загора организира конкурс на тема „Моята добра практика за социално-емоционално учене“.
Краен срок: 17.00 часа, 01.05.2023 г.

Конкурсът се провежда в следните категории:
  • Социално-емоционално учене в детската градина;
  • Социално-емоционално учене в начален етап;
  • Социално-емоционално учене в прогимназиален етап;
  • Социално-емоционално учене в гимназиален етап

     
Споделете с нас своята добра практика в областта на социално-емоционалното учене като изтеглите, попълните шаблона (вижте тук) и го прикачете във формуляра https://forms.gle/aqjyaWBBEL5C8F9v6 до 17.00 часа, 01.05.2023 г.
Участието е индивидуално!
Най-добрите идеи ще бъдат публикувани в електронно списание „Педагогически форум“. Учителите, които са ги споделили ще получат покана за участие в кръгла маса за социално-емоционалното учене на XXIII Международен педагогически форум на тема „Образователни трансформации – технологии, добродетели, благополучие” в курортен комплекс Албена. Всички участници ще получат електронен сертификат.
Награди:
  • Първа награда във всяка категория получават грамоти и право за участие в XXIII Международен педагогически форум на тема „Образователни трансформации – технологии, добродетели, благополучие”, като таксата за участие и настаняване се покрива от ДИПКУ – Стара Загора.
  • Класираните на Второ и Трето място във всяка категория получават грамоти и правото да се включат безплатно в едно краткосрочно обучение на ДИПКУ до края на 2023 г.
  • Всички участници в конкурса получават сертификати за участие и ваучер на стойност 20 лв. за краткосрочен курс, организиран от ДИПКУ в периода юли-декември 2023 г.