ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Проект SEEVAL /Социално и емоционално образование за изграждане на приобщаващи училища и ценности/

SEEVALlogo-png-pqo8

Период на проекта 2019-2022
Програма на финансиране Erasmus + KA3
Координатор ДИПКУ, Тракийски университет, гр. Стара ЗагораSEEVAL има за цел да насърчи социалното и емоционалното образование (SEE) в училищата. Проектът подготвя курс за обучение на преподаватели и механизми за действие за прилагане на общоучилищен подход на SEE. Образователните практики за социално и емоционално обучение ще бъдат събирани и споделяни за по-нататъшно използване като свободно достъпен отворен образователен ресурс за подпомагане на преподавателите с педагогически и дидактически инструменти за развитието на уменията на учениците за самоуправление, самоосъзнаване, социална информираност, отговорно вземане на решения, просоциални отношения и ценности. Учениците в неравностойно положение (малцинства, мигранти, бежанци, социално слаби) ще се възползват максимално от резултатите от този проект, който едновременно адресира нуждите на учителите и обучаемите.

линк към страницата на проекта

Безплатен уебинар на тема "Социални и емоционални умения в класната стая"

Mеждународно обучение на обучители на учители в рамките на проект SEEVAL