ДИПКУ

На 12.06.2021 г. стартира специализация за III ПКС - Информатика и информационни технологии           На 20.06.2021 г. ще се проведе курса Педагогическото портфолио - философия, технология, практически проекции           На 26.06.2021 г. ще се проведе курса STEAM обучение в начална степен - възможности и перспективи

Юбилейна научна конференция на Тракийски университет
Тракийски университет град Стара Загора, чества своята 25-годишнина с юбилейна научна конференция „25 години Тракийски университет“. Тя започна с академично слово на ректора на висшето учебно заведение доц. д-р Добри Ярков. Специален поздрав във видеоконферентната връзка в Google Meet отправи и кметът на Община Стара Загора - Живко Тодоров.

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите и Педагогически факултет при Тракийски университет, организираха секциите: Педагогика и Психология.

Конференцията се проведе онлайн, на 15.05.2020г. под патронажа на Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев и Министъра на земеделието, храните и горите г-жа Десислава Танева.

Тракийският университет е приемник на дългогодишни традиции и история , които наследява от самостоятелно съществувалите преди това Висши и полувисши учебни заведения в Стара Загора, Ямбол и Хасково.

Университетът заема достойно място сред академичната общност в страната и чужбина. Над 330 души от български и чуждестранни университети участваха в конференцията, която се проведе в седем научни направления: ветеринарна медицина, аграрни науки, медицина и биомедицински науки, обществено здраве и здравни грижи, педагогика и психология, бизнесът и развитието на регионите, технически науки.

Бяха представени пленарни доклади, устни и постерни презентации на научни съобщения по проблеми в съответните научни направления. Учени от различни държави обмениха информация за новости и постижения в различни области на науката.