ДИПКУ

На 12.06.2021 г. стартира специализация за III ПКС - Информатика и информационни технологии           На 20.06.2021 г. ще се проведе курса Педагогическото портфолио - философия, технология, практически проекции           На 26.06.2021 г. ще се проведе курса STEAM обучение в начална степен - възможности и перспективи

Взаимодействие с ромското семейство в мултикултурна образователна среда
Автор: Милена Илиева
ISBN: 978-954-691-077-6
Издателство: Тракийски университет - ДИПКУ
Анотация: Настоящата монография представя модел и методи за работа в мултикултурна среда, пробирани и валидизирани в над 30 проекти, в които авторът е участвал или наблюдавал като изпълнение. Те са и съобразени културално с особеностите на ромския етнос и не противоречат на ценностите и традициите, а напротив, изхождайки от палитрата и силните страни на различието представят безконфликтни начини за подобряване на грижата на родителите и лицата, които полагат грижи за децата и учениците в учебно-възпитателният процес оше от най-ранна възраст. Авторът предлага и първата класификация на ромската общност по отношение на предизвикателствата пред детската градина и училище за ефективно образователно включване.
Монографията може да изтеглите от тук.