ДИПКУ

На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас           На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ключови принципи и стратегии за учене в образованието на XXI век          

Среща с педагогическите съветници и училищните психолози във Варна
На 18 ноември 2022 г проф. д-р Галя Кожухарова и доц. д-р Венета Узунова гостуваха на педагогическите съветници и училищните психолози в община Варна. С любезната покана на дирекция "Образование и младежки дейности" методическата среща се проведе в актовата зала на СУЕО "А. С. Пушкин". Проф. д-р Г. Кожухарова представи дейността на ДИПКУ Стара Загора и текущите международни проекти. Доц. д-р В. Узунова запозна колегите с концептуалната рамка на социално-емоционалното учене и с методики за реализирането му, както и с резултатите от проекта SEEVAL /Социално-емоционално образование за приобщаващи училища и ценности/, в който участваха организации и училища от България, Италия, Малта, Румъния и Гърция.
На срещата присъстваха 60 педагогически съветници и психолози от училища и детски градини. За свободно ползване им бе предоставена в електронен формат научна и методическа литература за социално емоционалното учене - продукция на преподаватели от ДИПКУ и на партньорски организации. Благодарим за поканата и гостоприемството!

316129546-10159031413146398-2431750842157118119-n-jpg-u5ua
316059402-10159031415421398-8855805108369539436-n-jpg-vxxx