ДИПКУ

На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас           На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ключови принципи и стратегии за учене в образованието на XXI век          

Проучване по европейски изследователстки проект SpicE
Spice-Logo-CMYK-TRAZ-300-Big-png-ys4h
Уважаеми колеги, представяме на Вашето внимание възможност за участие в проучване по европейски изследователстки проект SpicE (номер 101056159 — SpicE— ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA), финансиран по програма Еразъм +. Целта на проучването е да се разгледат нагласите на начални учители и студенти по педагогика в страните участнички в проекта, за използване на STEAM подходa в работата им и в частност при работа с деца с умерени обучителни трудности. Повече информация за проекта, може да намерите тук: spiceacademy.eu
Можете да попълните анонимното проучване за информация и нагласи сред учители и бъдещи педагози, последвайки следния линк: forms.gle За да отговорите на въпросника е необходимо да имате стабилна връзка с интернет и около 10-15 минути.
Срок за участие 12.12.2022 г.