ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

Работна среща по проект “DigiLead”
В края на месец март, ас. Ирина Мишкова от ДИПКУ-Стара Загора при Тракийски Университет взе участие в седмична работна среща по проект “DigiLead” в гр. Атина, Гърция.
По време на работната среща бяха обсъдени структурата и етапите при създаване на училищна визия и нейните цели. Дискутираха се основните предизвикателства пред училищното ръководство при изработването на плана за действие на стратегията за дигитална трансформация, както и ролята на стратегията на ниво училище.
Акцентира се върху съгласуването на учебните програми, методологии на преподаване и инструменти в дигитална среда, оценяване на знания и компетентности. Бяха споделени добри практики.
339395364-744323527197015-5833059990319469623-n-jpg-6rsp
339265478-745679967229318-6500395578094605195-n-jpg-cfio
338592220-973570940681370-2725063464926330547-n-jpg-rhr4