ДИПКУ

На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас           На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ключови принципи и стратегии за учене в образованието на XXI век          

Трета трансгранична партньорска среща по проект Проект ТAC – Teaching AD(H)D Children
На 14-15.03.2023 г. в гр. Виена, Австрия се проведе третата трансгранична партньорска среща по проект Проект ТAC – Teaching AD(H)D Children. Представители на ДИПКУ, Тракийски университет взеха активно участие в дискусиите по финализиране на модулите за предстоящи обучения на педагогически специалисти за работа с деца проявяващи поведение и симптоми на СДВХ.

За България обучението ще бъде осъществено в рамките на 3 дни в началото на м. юли, 2023 г. и ще включва както широкобхватна информация относно спецификата на развитието и поведението при деца със симптоми на СДВХ, така и конкретни практики, приложими в и извън класната стая. На участниците ще бъдат предоставени материали и възможност за проследяване, подкрепа и насоки при приложението на наученото в рамките на продължителността на проекат. При интерес за участие в обучението или повече информация, моля свържете се с нас като изпратите имейл на: vera.todorova [аt] trakia-uni.bg

На срещата беше представен и моделa, и работния вариант на платформата, която е друг основен резултат от проекта. Очаква се тя да бъде финализирана до края на 2023 г. и да предоставя възможност за самостоятелно обучение на педагози на различни езици - включително български.

Представена и обсъдена беше и методологичната рамка и концепцията на проучването за отношението на педагогически специалисти и бъдещи учители, проведено на територията на страните партньори - България, Ирландия, Германия, Австрия и Протугалия. Реализирано в края на 2022 г. Общият брой на участниците е близо 1500 и анализа на отговорите разкриват интересни взаимовръзки и влияния между демографски и други фактори и отношението на участниците към деца със СДВХ. За да разгледате финалния доклад може да следите страницата на ДИПКУ и на проекта, където ще бъде публикуван.
Meeting-Consortium-Foto2-png-5fym