ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Проверете колко приобщаваща е вашата детска градина към многообразието
Проверете колко приобщаваща е вашата детска градина към многообразието с иновативния инструмент, създаден от Фондация на бизнеса за образованието. За работещите в детски градини и центрове за ранно детско развитие - един нов, полезен (и много красив!) инструмент за оценка на приобщаващата среда и подходи, създаден по проект DiversityPlus. Включете се в пилотирането му до края на седмицата и споделете с учители и директори, както и със специалист по ранни детски грижи и образование!

За повече информация

Моля, дайте обратна връзка, като попълните формуляра