ДИПКУ

На 17.06.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Лаборатория на общуването           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

Проверете колко приобщаваща е вашата детска градина към многообразието
Проверете колко приобщаваща е вашата детска градина към многообразието с иновативния инструмент, създаден от Фондация на бизнеса за образованието. За работещите в детски градини и центрове за ранно детско развитие - един нов, полезен (и много красив!) инструмент за оценка на приобщаващата среда и подходи, създаден по проект DiversityPlus. Включете се в пилотирането му до края на седмицата и споделете с учители и директори, както и със специалист по ранни детски грижи и образование!

За повече информация

Моля, дайте обратна връзка, като попълните формуляра