ДИПКУ

На 22.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ритъм и игровизация при деца и ученици със СОП           На 25.06.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Работа с юноши: Адлериански подход          

Предстоящи присъствени и онлайн обучения (юни-юли)
ДИПКУ - Стара Загора Ви представя предстоящите присъствени и онлайн обучения за месец юни 2024 г. - юли 2024 г.

Присъствено обучение

1. Работа с юноши: Адлериански подход
Дата: 25.06.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Форма: присъствена - гр. София, ул. "Княз Борис I, 133, ет.1
Цена: 120 лв.
Лектор: д-р Уес Уинджит
Осигурен е превод на български език!

2. Личностно и професионално развитие на педагогическите специалисти
Дата: 28.06.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Форма: присъствена кк Албена
Цена: 120 лв.
Лектор: д-р Уес Уинджит
Осигурен е превод на български език!

3. Окуражаване в образователна среда: от тревожност към действия
Дата: 29.06.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Форма: присъствена кк Албена
Цена: 120 лв.
Лектор: Марина Блувщейн
Осигурен е превод на български език!

4. Мотивационно интервюиране - работа с немотивирани ученици
Дата: 30.06.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Форма: присъствена кк Албена
Цена: 120 лв.
Лектор: доц. д-р Джон Спери
Осигурен е превод на български език!

5. Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"
Дата: 13-14.07.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 2.
Форма: присъствена - ДИПКУ, ул. "Армейска" 9
Цена: 96 лв.
Лектор: ас. Пенка Борисова

6. Изкуството в STEAM подхода чрез ритъм в предучилищен и начален етап
Дата: 17-18.07.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 2.
Форма: присъствена - ДИПКУ, ул. "Армейска" 9
Цена: 96 лв.
Лектор: гл.ас. д-р Борислава Петрова, ас. Пенка Борисова


Онлайн обучения

1. Ритъм и игровизация при деца и ученици със СОП
Дата: 22.06.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 80 лв.
Лектор: гл.ас. д-р Борислава Петрова

2. Развитие на дигитална компетентност, медийна грамотност и киберсигурност
Дата: 06.07.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 80 лв.
Лектори: гл.ас. д-р Детелина Овчарова, ас. Ирина Мишкова - Йотова

3. Подходът Майндфулнес - път към осъзнато учене
Дата: 13.07.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 80 лв.
Лектор: гл.ас. д-р Борислава Петрова

4. Управление на училището и класната стая-диагностика и решаване на проблеми
Дата: 13.07.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 80 лв.
Лектор: гл.ас. д-р Ива Бонева

5. Проектно и проблемно базирано обучение
Дата: 15.07.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 80 лв.
Лектор: гл.ас. д-р Ива Бонева

6.Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ
Дата: 20.07.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 80 лв.
Лектор: гл.ас. д-р Детелина Овчарова

7.Управление на стреса и превенция на бърнаут
Дата: 22.07.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 80 лв.
Лектор: гл.ас. д-р Кристина Овчарова