ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Представяне на обучителната програма на проект SpicE
На 28 юни 2024 г. в к.к. Албена беше представена обучителната програма на проект SpicE. Презентацията се водеше от гл. ас. д-р Ива Бонева и ас. д-р Мария Желязкова и се проведе от 13:30 ч. до 15:00 ч.
Участниците, включващи представители на Министерството на образованието и науката, университетски преподаватели от три университета, директори, учители, психолози и педагогически съветници, проявиха значителен интерес. Презентацията предизвика дискусия относно възможностите за включване в обученията по проекта.
Радваме се да отбележим, че програмата получи положителни отзиви и високи оценки от присъстващите, което потвърждава потенциала на проект SpicE да внесе иновации в образователната система и да предостави нови възможности за професионално развитие на преподавателите.

DSC00644-JPG-s9qm
DSC00649-JPG-8il8
DSC00652-JPG-yh5m
DSC00654-JPG-dwby
DSC00659-JPG-2gvp
DSC00664-JPG-06g3