Педагогически проекции на емоционалната интелигентност
Автор: Венета Узунова
ISBN: 978-954-691-083-7
Издателство: Тракийски университет - ДИПКУ
Анотация: Монографията е резултат от дисертационния труд на ас. д-р Венета Узунова. В нея се идентифицират педагогическите проекции на емоционалната интелигентност и пресечните точки между тези аспекти от нея, които се формират през средната училищна възраст преди всичко в семейството и в училище. Текстът представя еволюцията на понятията социална и емоционална интелигентност, като хронологично се достига до актуалните концепции за емоционалната интелигентност като основна характеристика на съвременната личност. Описани са основни модели на емоционалната интелигентност, обобщен е педагогическият опит в повишаването ѝ при учениците и родителите с подкрепата на училището, разгледани са и психолого- педагогическите особености на социализацията и социалната ситуация в средната училищна възраст. Представена е методологията на изследването, анализът на резултатите по съответните критерии и показатели и интерпретацията им според заложените в началото теоретични основи, след което са формулирани изводи. Приложенията съдържат изследователския инструментариум.

Монографията може да изтеглите от тук.