Онлайн сесията на XXII Международен педагогически форум
ПРОГРАМА
на онлайн сесия на XXII Международен педагогически форум „Човешките ценности и виртуалните предизвикателства в образованието”.
Секция 1 - https://meet.google.com/hwt-rgmn-hmb
23 юни 2022 г.


16:00 ч. – Официално откриване на онлайн сесията

16:05-16:15 ч. – Павлина Пенчева Симеонова
Проект базирано обучение

16:15-16:25 ч. – Стойна Стоянова Илиева
Човешките ценности и виртуалните предизвикателства пред образованието

16:25-16:35 ч. – Марияна Георгиева Георгиева
Технология за използване на интерактивния подход в раздел „Структура и жизнени процеси при организмите“ в Човекът и природата в 5 клас.

16:35-16:45 ч. – Снежина Иванова Любенова
STEАM обучение – формула на успеха

16:45-16:55 ч – Десислава Николова Николова, Мирослава Манушева Атанасова, д-р Румяна Николова Цветкова
Иновация и интерактивност в действие с помощта на ИКТ и развиващи игри с децата в предучилищна възраст

16:55-17:05 ч. – Румяна Методиева Панталеева
Педагогическо взаимодействие с деца и родители от разстояние в електронна среда

17:05-17:15 ч. – Галя Цветанова Василева
Съвременни подходи за създаване на здравни навици и култура на децата от първа група в детската градина

17:15-17:25 ч. – Стефка Пенчева Чернокожева
Възможности за активно обучение по компютърно моделиране в 4 клас

17:25-17:35 ч – Снежана Дякова Икова
В чудния свят на детската градина

17:35-17:45 ч – Венета Диянова Иванова, Лиляна Живкова Савова, Марчела Кирилова Петрова
Практическо приложение на медиацията в детската градина

17:45-17:55 ч. – Милена Стефанова Стефанова
Еко приказки и игри под Чудното дърво

17:55-18:05 ч. – Цветослава Евгениева Илиева
Работа E-twinning проект – възможност за развиване на ключови компетенции и умения у 4-5 годишни деца и приобщаване на родителите като равноправни партньори в дейността

18:05-18:15 ч. – Виолета Добрева Бакърджиева
Въглерода като химичен, биогенен елемент и материал в електротехниката

18:15-18:30 ч. - Анета Генчева Александрова
Приложение на интерактивни методи в практическата образователна игрова дейност

ПРОГРАМА
Секция 2 - https://meet.google.com/wij-giip-oam
23 юни 2022 г.

16:00 ч. – Официално откриване на онлайн сесията

16:05-16-15 ч. – Ани Димитрова Ангелова
Иновативни модели при преподаването на ценностите

16:15-16:25 ч. – Дарина Юриева Делчева
Бинарен урок-творчество и мотивация

16:25-16:35 ч. – Елисавета Венциславова Даскалова
"Иновации в обучението на ученици със специални образователни потребности чрез интегриране на ресурси по компютърно моделиране"

16:35-16:45 ч. – Десислава Стоянова Павлова
Информационните технологии в специалната образователна подкрепа – обучение, комуникация и мултисензорно преживяване

16:45-16:55 ч. – Кристина Димитрова Давчева
Предоставяне на ДПЛР на ученици със СОП и множество увреждания в ОРЕС

16:55-17:05 ч. – Павлина Гоцева Дескова
Предоставяне на ДПЛР на ученици със СОП и множество увреждания в ОРЕС

17:05-17:15 ч. – Владимир Бойков Иванов
Електронни учебни ресурси по физическо възпитание и спорт при обучение на ученици със СОП в ОРЕС

17:15-17:25 ч. – Надежда Галинова Георгиева
Дигиталните инструменти в практиката на съвременния учител

17:25-17:35 ч. – Стефка Енчева Пенкова
Модел на прилагане интерактивни методи за конструиране на знания и опознаване на света от децата от предучилищна възраст.

17:35-17:45 ч. – Росица Христова
Използване на театъра като иновативен метод на преподаване

17:45-17:55 ч. – Росица Людмилова Шехова
Механизъм за обхват на ученици от уязвими групи

17:55-18:05 ч. – Никола Петров Такучев
Оценяване на учениците

18:05-18:15 ч. – Жени Димитрова
Работа по вътрешен проект на група в ДГ 21 Вихрогонче: Обичам природата-и аз участвам

18:15-18:30 ч. - Радина Стоянова Йорданова
Значение на STE(A)M базираното обучение за децата със СОП и прилагане на Програма за приобщаване в ДГ №42 "Българче", гр. Варна