БЕЗПЛАТЕН уебинар - 09.06.2022 г.
На 09.06.2022 г. от 17.00 часа ще се проведе БЕЗПЛАТЕН уебинар на тема "Децата с хронични заболявания в класната стая–предизвикателства, ограничения и перспективи"

Целта на уебинара е обогатяване на познанията по темата за разбирането на специфичните потребности на децата с хронични заболявания и разграничаването им от децата със специални образователни потребности.

Участниците ще получат практически съвети за подобряване на взаимодействието между учител и ученик/дете с хронично заболяване. Ще бъдат разгледани стъпки за минимизиране на затрудненията, които могат да възникнат в образователния процес за постигане на по-спокойна и позитивна учебна среда.

За регистрация за участие: https://www.dipku-sz.net/A/p/uebinar-Detsata-s-hronichni- ... ta-staya-predizvikatelstva-ogranichenia-i-perspekti/?PU=1