ДИПКУ

На 07.10.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Четири управленски рамки в помощ на училищното управление           На 14.10.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение          

Обучения с международни лектори
ДИПКУ-Стара Загора стартира серия от обучения с международни лектори (с осигурен превод на български език)

Присъствено:
На 07.11.2022 г. в ДИПКУ - Стара Загора и на 08.11.2022 г. в гр. Пловдив ще се проведе обучение на тема "Как да говорим с родители така, че да ни слушат"
1-2-png-7dhz
За повече информация:
Онлайн:
live-webinar-instagram-post-1-png-4yox
На 5 ноември 2022 г. стартира обучение на тема "Личностно развитие и подкрепа за педагогическите специалисти"
По време на курса ще се акцентира върху развиване на осъзнатост, себе-познание, силни страни; ще бъде разгледан стила на живот чрез създаването на карта на детските спомени. В картата ще бъдат отразени мястото и ролята семейство, приятели, съседи и училище.
За повече информация
https://www.dipku-sz.net/A/p/Lichnostno-razvitie-i-podkrepa-za-pedagogicheskite-spetsialisti