ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

Курс на тема "Изкуственият интелект(АI) в образованието"
На 03.12.2023 г. се проведе курс на тема „Изкуствен интелект в образованието“, в което се включиха директори и учители от цяла България. По време на курса бяха разделени участниците по групи, според степента в която преподават – от детската градина до професионалната гимназия. И бяха представени приложения с изкуствен интелект за различни предметни области. В края на обучението преподавателите генерираха идеи за ситуации и уроци.
Благодарим за участието и вдъхновението на включилите се в обучението.
Повече информация за следващия курс по темата - https://www.dipku-sz.net/A/p/Izkustveniat-intelekt-AI-v-obrazovanieto-1/?PU=1

385544276-1052566432616375-7432972340483582803-n-jpg-09g6