Електронно списание “Педагогически форум” 2018 - извънреден брой
Korica-br-PF2018-izvanreden-JPG-wjh6
Сборник с доклади от XVIII Национален педагогически форум с международно участие на тема „Стратегии и сътрудничество за устойчиви образователни политики”, проведен на 21.06.2018 г.

ISSN 1314-7986

Броят може да изтеглите от тук.