ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

Двуезичните разговорници през ХІХ век (социолингвистичен и лингвистичен дискурс)
Автор: Детелина Овчарова
ISBN 978-954-691-107-0
Издателство Тракийски университет, ДИПКУ

Анотация: Настоящата монографията е резултат от проведено научно изследване, свързано с двуезичните разговорници през ХІХ век.
В нея се разглежда типологията на разговорниците от периода на Възраждането, прави се социолингвистична характеристика както на авторите на разговорниците, така и на възрожденското общество. Представени са лингвистичните особености на изследваните източници и се разглеждат преводните трансформации в два руско-български разговорника. Застъпените в книгата теми и анализи имат за цел да представят в синтезиран вид процесите и пътищата за формиране на българския книжовен език. Монографията е опит да се проследят възрожденските възгледи за езика, които откриваме в разговорниците, отпечатани в периода от 30-те – до началото на 80-те години на ХІХ век.

Монографията може да изтеглите от тук