ДИПКУ

На 24.09.2021 г. се проведе поредната Европейска нощ на учените, пълен запис на събитията може да намерите тук                  На 23.10.2021 г. ще се проведе курс Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

Методика на педагогическите изследвания за студенти и учители
Автори: Галя Кожухарова, Ганчо Ганчев, Мариан Делчев
Анотация: Мултимедийният учебник представя основните изисквания, характерни особености и процедури при провеждане на теоретични и емпирични педагогически изследвания.
В учебника се разглеждат основни проблеми, свързани с проектирането, провеждането и оценката на педагогическите изследвания. Авторите разкриват особеностите на приложение на различни методи в научно-педагогическите разработки и усъвършенстване на учебно-методическата работа в училище.
Учебникът е предназначен за подготовка на студенти по дисциплината “Методология и методи на педагогическите изследвания” при провеждане на емпирични педагогически изследвания и оформяне на научни трудове – доклади, статии, дипломни работи. С успех може да се използва от докторанти, специализанти, преподаватели и учители, при решаване на приложни проблеми в областта на педагогическата практика.

Учебникът може да разгледате тук.