ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Методика на педагогическите изследвания за студенти и учители
Автори: Галя Кожухарова, Ганчо Ганчев, Мариан Делчев
Анотация: Мултимедийният учебник представя основните изисквания, характерни особености и процедури при провеждане на теоретични и емпирични педагогически изследвания.
В учебника се разглеждат основни проблеми, свързани с проектирането, провеждането и оценката на педагогическите изследвания. Авторите разкриват особеностите на приложение на различни методи в научно-педагогическите разработки и усъвършенстване на учебно-методическата работа в училище.
Учебникът е предназначен за подготовка на студенти по дисциплината “Методология и методи на педагогическите изследвания” при провеждане на емпирични педагогически изследвания и оформяне на научни трудове – доклади, статии, дипломни работи. С успех може да се използва от докторанти, специализанти, преподаватели и учители, при решаване на приложни проблеми в областта на педагогическата практика.

Учебникът може да разгледате тук.