ДИПКУ

На 17.02.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Добавената реалност в STEAM обучението в детската градина           На 25.02.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда          

Всички статии в блога

Предстоящи онлайн обучения (февруари-април)
ДИПКУ - Стара Загора Ви представя предстоящите онлайн обучения за месец февруари 2024 г. - април 2024 г. Онлайн обучения 1. Култивиране на толерантност в образователна среда Дата: 25.02.2024 г. Брой квалификационни кредити: 1. Цена: 70 лв. 2. STEAM обучение в природните науки 5-10 клас Дата: 10.03.2024 г. Брой квалификационни кредити: 1. ...
Проведен краткосрочен курс на тема „Приложение на STEAM-базираното обучение чрез Образователна стая на загадките“.
На 21.01.2024 г. В ДИПКУ при ТрУ-Стара Загора се проведе краткосрочен курс на тема „Приложение на STEAM-базираното обучение чрез Образователна стая на загадките“. В курса на обучение бяха разгледани теоритичните постановки на STEAM-базираното обучение, игровизацията в образованието и Стая на загадките. Бяха представени проекти и два сценария за интегриране на STEAM в Образовотелна стая на загадкитена тема: ,,Червената шапчица“ и ,,Ток и жици“. ...
Покана XXIV Международен педагогически форум в Албена
Екипът на ДИПКУ - Стара Загора има удоволствието да Ви покани на XXIV Международен педагогически форум на тема „Образователни политики и практики за благоденствие и устойчивост”. Събитието ще се проведе на 27 - 30 юни 2024 г. в курортен комплекс Албена. Програма Информация за такса правоучастие Регистрация за XXIV Международен педагогически форум ...
Проф. Таня Танева е новоизбраният Директор на ДИПКУ
Проф. Таня Танева е новоизбраният Директор на ДИПКУ при Тракийски университет. Изборът се състоя по време на Общото събрание на ДИПКУ на 15.01.2024 г. Проф. Танева е дългогодишен преподавател в структурите на Тракийски университет с управленски опит - ръководител на катедра "Обществени науки и бизнес езиково обучение" на Стопански факултет, главен секретар на университета (2011-2019) и председател на важни комисии, включително по информационна ...
Първо съобщение - XXIV Международен педагогически форум
на тема „Образователни политики и практики за благоденствие и устойчивост” Първо съобщение В края на месец юни 2024 година ще се проведе XXIV Международен педагогически форум на тема „Образователни политики и практики за благоденствие и устойчивост“ Приоритетни направления: Равнопоставеност и благополучие в образованието Компетентностен подход в дигиталната епоха ...