Всички статии в блога

STEAM школо под пара
ДИПКУ - Стара Загора заедно с ЧСУ "Българско школо", СУ "Емилиян Станев" - Велико Търново и Академия за родителите са организатори на събитието "STEAM школо под пара". Форумът ще постави на дневен ред темата за ефективната организация и използване на STEAM пространствата в училищата, за възможните подходи на работа в подобно пространство и за ...
Стартиращи професионално-педагогически специализации, подходящи за III ПКС
По традиция, през последното тримесечие на годината, ДИПКУ - Стара Загора стартира професионално -педагогически специализации, позволяващи кандидатстване за трета ПКС. Това е най-благоприятния момент за учителите да се включат в специализации. Те са подходящи за придобилите 4 ПКС. Препоръчителни са и за учители, които притежават 5 ПКС от тази или от предходни години. ...
Специализации за придобиване на допълнителна квалификация
В началото на новата учебна 2022-2023 година, ДИПКУ стартират следните специализации за придобиване на допълнителна квалификация !!! Всички квалификационни форми се организират и провеждат онлайн в неучебни дни!!! 1. Учител по математика и информатика и информационни технологии Подходяща за специалисти с висше образование в следните направления - технически науки, икономика, учител по физика и др. и другите педагогически специалисти, ...
Началната среща по проект SpicE: Special Education STEAM Acadmey
Стартира нов Еразъм+ проект насочен към педагогически специалисти в начална образователна степен, деца и ученици с обучителни трудности и STEAM   На 21-22.09.2022 г. Hellenic Open University, Атина, Гърция беше домакин на началната среща по проект SpicE: Special Education STEAM Acadmey. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия по програма ЕРАЗЪМ+ и се изпълняван от консорциум от 11 публични и частни организации от Гърция, Кипър, ...
Панорама на Тракийски университет: Университетът отваря врати за наука и изкуство в Европейската нощ на учените
ПРОГРАМА: 10:00 - 14:00: Отворени врати - STEM център (ДИПКУ); 14:00 - 18:00: Отворени врати - Ректорат: 14:00 - 16:00: Отворени врати на лаборатории в Тракийски университет; от 15:00: Представяне на иновативни дейности и научни достижения в ТрУ; Форум на университета; 16:00 - 17:00: Официално откриване и награждаване на победителите в конкурсите, ТрУ - Форум; ...