ДИПКУ

На 24.09.2021 г. се проведе поредната Европейска нощ на учените, пълен запис на събитията може да намерите тук                  На 23.10.2021 г. ще се проведе курс Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество  

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество 0
код: 5464
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Технологии и предприемачество". Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Технологии и предприемачество".

Едногодишна специализация
Начало: 13.11.2021 г. от 10.00 ч.    
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Цена
1 125,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация
  Начало: При сформиране на група    
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 375 лв. в рамките на една година     
  Основни дисциплини:
  • Характеристика на учебно-възпитателната система на учебния предмет “Технологии и предприемачество”
  • Техническа и приложна механика. Основи на материалознанието
  • Основи на електротехниката и електрониката
  • Технически измервания
  • Агро* и зоотехнологии
  • Компютърни технологии и комуникации
  • Основи на екологията и опазване на околната средна
  • Техническо проектиране и конструиране
  • Формирането на икономическа култура в технологичното обучение
  • Методика на предприемаческото обучение
  • Методика на технологичното обучение
  • STEM обучение – същност, методи, технологии и инструменти
  • Разработване на програми за ФУЧ и ЗИ