Учител по "Човекът и природата"  

Учител по "Човекът и природата" 0
код: 5463
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Човекът и природата" - 5. и 6. клас. Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Човекът и природата 5. - 6. клас".

Едногодишна специализация
Начало: 26.11.2022 от 09.00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 200,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация
  Начало: 26.11.2022 от 09.00 ч.
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 400 лв. в рамките на една година
  Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация    
  Основни дисциплини:
  • Характеристика на учебно-възпитателната система на интегралния учебен предмет “Човекът и природата”
  • Методика и техника на учебния експеримент
  • Методика на обучението по “Човекът и природата”
  • Система на научните понятия в “Човекът и природата” (Биология, модул"Химия", модул "Физика")
  • Практикум
  • Специфика на екологичното образование в обучението по “Човекът и природата”
  • STEАM обучение – същност, методи, технологии и инструменти
  • Информационни и комуникационни технологии в образованието и работа в дигитална среда
   • Компетентностен подход в обучението