Приложни аспекти на психологията в образователна среда  

Приложни аспекти на психологията в образователна среда 0
код: 5457
Специализацията е подходяща за педагогически съветници, училищни психолози, детски учители, учители ЦДО и други педагогически специалисти, които искат да разширят познанията си в областта на приложната психология.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: 27.11.2021 от 09.00.ч.    
Форма:     Дистанционно синхронно обучение
Цена
750,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално-педагогическа специализация
  Начало: При сформиране на група    
  Форма:     Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 250 лв. в рамките на една година    
  Основни дисциплини:
  • Психология на личността в детска и училищна възраст
  • Психология на развитието в детска и училищна възраст
  • Дипломно проектиране.
  • Групово психологическо консултиране. Структура на тренинга. Групова динамика.
  • Педагогическо консултиране и взаимодействие в мултикултурна образователна среда
  • Педагогическо консултиране и взаимодействие в приобщаваща образователна среда
  • Създаване и поддържане на позитивна образователна среда
  • Индивидуално консултиране и благополучие