Компютърно моделиране за 3 клас  

Компютърно моделиране за 3 клас 0
код: 2707
Този продукт вече не се предлага
Учителите ще се научат да създават компютърни модели на обекти, процеси и явления и да експериментират с тях. Акцентът в обучението е създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия, повторения и синхронизиране на действия, чрез визуалната среда за блоково програмиране Scratch.
Предназначение: Курсът е предназначен за начални учители, които ще преподават „Компютърно моделиране“ в 3-ти клас.
Начало: 04-09-2021    
 Край:     05-09-2021    
 Форма:     Дистанционнa
Кредити: 2 бр.    
 
Учителите ще се научат да създават компютърни модели на обекти, процеси и явления и да експериментират с тях. Акцентът в обучението е създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия, повторения и синхронизиране на действия, чрез визуалната среда за блоково програмиране Scratch.
Предназначение: Курсът е предназначен за начални учители, които ще преподават „Компютърно моделиране“ в 3-ти клас.