ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Учител по Технологии и предприемачество  

Учител по Технологии и предприемачество 0
код: 5511
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Технологии и предприемачество". Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Технологии и предприемачество".Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

Едногодишна специализация
Начало: 03.02.2024 от 09.00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 200,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Технологии и предприемачество". Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Технологии и предприемачество".Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

  Едногодишна специализация
  Начало: 03.02.2024 от 09.00 ч.
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
  Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
  Основни дисциплини:
  • Педагогически взаимодействия в приобщаваща и мултикултурна среда
  • Техническа и приложна механика. Основи на материалознанието
  • Основи на електротехниката и електрониката
  • Технически измервания
  • Агро* и зоотехнологии
  • Компютърни технологии и комуникации
  • Основи на екологията и опазване на околната средна
  • Техническо проектиране и конструиране
  • Формирането на икономическа култура в технологичното обучение
  • Компетентностен подход в обучението
  • STEAM обучение – същност, методи, технологии и инструменти
  • Методика на обучението по технологии и предприемачество
  задвижвано
  от bgERP