ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Учител по Човекът и природата  

Учител по Човекът и природата 0
код: 5509
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Човекът и природата" - 5. и 6. клас. Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Човекът и природата 5. - 6. клас".Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 200,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация
  Начало: При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 400 лв. в рамките на една година
  Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
  Основни дисциплини:
  • Характеристика на учебно-възпитателната система на интегралния учебен предмет “Човекът и природата”
  • Методика и техника на учебния експеримент
  • Методика на обучението по “Човекът и природата”
  • Система на научните понятия в “Човекът и природата”-модул "Биология", модул "Химия", модул "Физика"
  • Практикум
  • Специфика на екологичното образование в обучението по “Човекът и природата ”
  • STEAM обучение – същност, методи, технологии и инструменти
  • Хоспитиране
  • Информационни и комуникационни технологии в образованието и работа в дигитална среда
  • Компетентностен подход в обучението