ДИПКУ

На 07.10.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Четири управленски рамки в помощ на училищното управление           На 14.10.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение          

STEAM обучение в начална степен - възможности и перспективи  

STEAM обучение в начална степен - възможности и перспективи 0
код: 2927
Този продукт вече не се предлага
Предназначение: Обучението е подходящо за учителите в начална степен.
Описание: В курсът се представят същността на STEАM обучението, съпоставка между STEАM и традиционния подход към образованието и ползите за децата от внедряването на STEАM обучението. Ще бъдат споделени добри практики и възможности за реализиране на STEАM обучение в начална степен.
Дата на провеждане: 11.09.2022 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.