ДИПКУ

На 12.06.2021 г. стартира специализация за III ПКС - Информатика и информационни технологии           На 20.06.2021 г. ще се проведе курса Педагогическото портфолио - философия, технология, практически проекции           На 26.06.2021 г. ще се проведе курса STEAM обучение в начална степен - възможности и перспективи

Приложни аспекти на психологията в образователна среда  

Приложни аспекти на психологията в образователна среда 0
Начало: 29.05.2021    
 Форма: Дистанционно синхронно обучение
     
Специализацията е подходяща за педагогически съветници, училищни психолози, детски учители, учители ЦДО и други педагогически специалисти, които искат да разширят познанията си в областта на приложната психология.
Цена
750,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално-педагогическа специализация
   Начало: 29.05.2021    
   Форма: Дистанционно синхронно обучение
   Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 250 лв. в рамките на една година    
        
  Основни дисциплини:
  • Психология на личността в детска и училищна възраст
  • Психология на развитието в детска и училищна възраст
  • Дипломно проектиране.
  • Групово психологическо консултиране. Структура на тренинга. Групова динамика.
  • Педагогическо консултиране и взаимодействие в мултикултурна образователна среда
  • Педагогическо консултиране и взаимодействие в приобщаваща образователна среда
  • Създаване и поддържане на позитивна образователна среда
  • Индивидуално консултиране и благополучие

    
  Курсов ръководител: доц. д-р Д.Донев