ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

За допълнителна квалификация

Учител по технологии и предприемачество

код: 5541
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Технологии и предприемачество". Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Технологии и предприемачество".Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Учител по Човекът и природата

код: 5509
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Човекът и природата" - 5. и 6. клас. Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Човекът и природата 5. - 6. клас".Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Входно ниво по език за включване в специализация "Чуждоезиково обучение"

код: 2024 -1
За установяване на степента на езика и последващо включване в специализация "Чуждоезиково обучение" (английски или немски език).
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение

Специална педагогика

код: 5542
Обучението е предназначено за учители по всички дисциплини. Основните модули за обучение включват : основи на специалната педагогика, специална и социална психология. Специализиращите модули за обучение включват: обучение на деца и ученици със сензорни нарушения, с комуникативни нарушения, с разстройства от аутистичния спектър, с умствени затруднения, приобщаващо образование, както и информационни и комуникационни технологии. Успешно завършилите, получават допълнителна квалификация "ресурсен учител".Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

 Едногодишна специализация
 Начало:При сфомриране на група
 Форма: Дистанционно синхронно обучение
 Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв., в рамките на една календарна година
 Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Учител по математика

код: 5546
Специализацията е предназначена за учители, които преподават или ще преподават математика в средното училище. Акцентира се върху научното и методическо съдържание на основни понятия и теории от училищния курс по математика. Специално внимание е отделено на реализацията на интегралния подход и инструментите на STEАM подхода в обучението по математика.
В рамките на обучението се разглеждат някои общопедагогически аспекти като компетентностния подход, електронното обучение и ИКТ.
Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит чрез разработване и защита на проект по индивидуално задание за всеки курсист.
Успешно завършилите получават допълнителна квалификация “Учител по математика“.
Обучението е насочено към учители по информационни и компютърни науки, физически, технически и икономически науки.
Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 400 лв., в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Учител по математика и информатика и информационни технологии

код: 5547
Специализацията е предназначена за учители от област на висшето образование технически науки, икономика, учител по физика и др. и другите педагогически специалисти, които преподават или ще преподават математика в средното училище.
 Обучението се осъществява за една календарна година в четири модула.
Акцентира се върху научното и методическо съдържание на основни понятия и теории от училищния курс по математика и ИИТ. Специално внимание е отделено на реализацията на интегралния подход и инструментите на STEM подхода в обучението по математика и ИИТ.
В рамките на обучението се разглеждат някои общопедагогически аспекти като компетентностния подход, електронното обучение и ИКТ.
Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит чрез разработване и защита на проект по индивидуално задание за всеки курсист.
Успешно завършилите получават допълнителна квалификация “Учител по математика и ИИТ“.

Едногодишна специализация
Начало:При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане:Таксата се плаща на четири равни вноски по 400 лв. в рамките на една година.
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Учител по Информатика и информационни технологии

код: 5550
Едногодишна специализация насочена към целева група: специалисти с висше образование в следните направления - информатика и компютърни науки, математика, физически науки, технически науки, икономика. Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно
Начин на плащане:Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Компютърно моделиране и информационни технологии 1. – 4. клас

код: 5551
Специализацията е подходяща за начални учители. Успешното завършване дава допълнителна квалификация за преподаване на предметите "Информационни технологии" и "Компютърно моделиране" в 1. - 4. клас.Успешно завършилите получават квалификация "учител по информационни технологии 1. - 4. клас". Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

Едногодишна специализация
Начало: При сформиоране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ:Свидетелство за професионална квалификация