ДИПКУ

На 24.09.2021 г. се проведе поредната Европейска нощ на учените, пълен запис на събитията може да намерите тук                  На 23.10.2021 г. ще се проведе курс Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

За допълнителна квалификация

Информатика и информационни технологии

код: 5462
Специализацията е подходяща за всички педагогически специалисти.Успешно завършилите имат възможност да придобият допълнителна квалификация "Учител по информатика и информационни технологии".

Едногодишна специализация
Начало: 06.11.2021 г. от 10,00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение

Информационни технологии 1. - 4. клас. Компютърно моделиране

код: 5461
Специализацията е подходяща за начални учители. Успешното завършване дава допълнителна квалификация за преподаване на "Информационни технологии" и "Компютърно моделиране" в 1. - 4. клас .

Едногодишна специализация
Начало: 06.11.2021 г. от 10,00 ч.    
Форма: Дистанционно синхронно обучение

Аспекти на преподаване на интегралния предмет "Човекът и природата" 5. - 6. клас

код: 5463
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Човекът и природата" - 5. и 6. клас. Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Човекът и природата 5. - 6. клас".

Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество

код: 5464
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Технологии и предприемачество". Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Технологии и предприемачество".

Едногодишна специализация
Начало: 13.11.2021 г. от 10.00 ч.    
Форма: Дистанционно синхронно обучение

Специална педагогика

код: 5465
Обучението е предназначено за учители по всички дисциплини. Включени са модулите от задължителната подготовка по нормативната база на приобщаващото образование, организация на подкрепящата среда при деца и ученици със СОП, психологическо консултиране и личностно развитие на деца със СОП. Успешно завършилите, получават допълнителна квалификация "ресурсен учител".
Едногодишна специализация
Начало: 06.11.2021
Форма:     Дистанционно синхронно обучение

Входно ниво по език за включване в специализация "Чуждоезиково обучение"

код: 2021 - 1
За установяване на степента на владеене на езика и последващо включване в специализация "Чуждоезиково обучение" (английски или немски език).

Начало: При сформиране на група
Форма:     Дистанционно синхронно обучение