ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Проект ТAC – Teaching AD(H)D Children


Проектът е с продължителност 27 месеца и е финансиран по програма Еразъм + KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education.
cropped-cropped-TAC-6-1-e1649345358943-png-kao8-1

Партньорството включва:
 • UNIVERSITAET ZU KOELN Germany В партньорството участват още
 • DIE BERATER UNTERNEHMENSBERATUNGS GESELLSCHAFT MBH Austria
 • Тракийски университет
 • Катро България
 • SOCIEDADE PROMOTORA DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA Portugal
 • DUBLIN CITY UNIVERSITY Ireland Dublin

   
Целите на проекта са предостави подходящи мерки за обучение на учители, чрез която да помогне за:
 • повишаване знания, умения за работа и информираност на учителите (начални и средни) към ХАДВ (синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието);
 • да помогне за разграничаване на неприемливо поведение от това на деца със ХАДВ;
 • подпомагане на учителите при работа с ученици, засегнати от ХАДВ;
 • да им се предоставят достатъчно знания и умения за реализиране на успешна социализация.

   
В рамките на проекта планираните дейности ще дават възможност на учителите да реагират по-добре на нуждите на засегнатите ученици, по отношение на адаптирането на прилаганата методология, насоки, настройки, мотивационни елементи в рамките на дидактическите принципи за адекватност по отношение на нивото на развитие на ученика, яснота на цели, осигуряване на успех, активност, свързване с вече съществуващи знания, интереси и т.н., и по този начин по-добро изследване това е техният образователен потенциал.

линк към страницата на проекта