ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

Статии в "Актуални новини"

ОБЯВА за подизпълнител по Европейски проект SpiCe
Търсят се оферти във връзка с избор на подизпълнител за извършване на услуги: превод на образователни материали създадени по международния проект “Специално образование STEAM академия”( SPECIAL EDUCATION STEAM ACADEMY – SPICE, 101056159 – SPICE – ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA), с договор 101056159 изготвен и подписан между Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура и Тракийски Университет, ДИПКУ. ...
Проведен краткосрочен курс на тема „Приложение на STEAM-базираното обучение чрез Образователна стая на загадките“.
На 21.01.2024 г. В ДИПКУ при ТрУ-Стара Загора се проведе краткосрочен курс на тема „Приложение на STEAM-базираното обучение чрез Образователна стая на загадките“. В курса на обучение бяха разгледани теоритичните постановки на STEAM-базираното обучение, игровизацията в образованието и Стая на загадките. Бяха представени проекти и два сценария за интегриране на STEAM в Образовотелна стая на загадкитена тема: ,,Червената шапчица“ и ,,Ток и жици“. ...
Проф. Таня Танева е новоизбраният Директор на ДИПКУ
Проф. Таня Танева е новоизбраният Директор на ДИПКУ при Тракийски университет. Изборът се състоя по време на Общото събрание на ДИПКУ на 15.01.2024 г. Проф. Танева е дългогодишен преподавател в структурите на Тракийски университет с управленски опит - ръководител на катедра "Обществени науки и бизнес езиково обучение" на Стопански факултет, главен секретар на университета (2011-2019) и председател на важни комисии, включително по информационна ...
Ваканция 2023
Уважаеми колеги, от 22.12.2023 г. до 05.01.2024 г. (включително) администрацията на ДИПКУ няма да работи. Всички плащания и регистрации за участие в курсове, следдипломни квалификации и професионално-педагогически специализации, извършени в този период, ще бъдат обработени след 8 януари 2024 г. Весели празници! ...
ВАЖНО - подаване на документи за III ПКС
Уважаеми колеги, документи за кандидатстване за 3 ПКС през м. декември 2023 г. ще се приемат до 20.12.2023 г. (включително). Всички запитвания след 20.12.2023 г. ще се обработват и разглеждат от комисия през м. януари 2024 г. ...