ДИПКУ

На 22.04.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM - базираното обучение           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

Статии в "Актуални новини"

XXIII Международен педагогически форум на тема „Образователни трансформации – технологии, добродетели, благополучие”
Първо съобщение В края на месец юни 2023 година ще се проведе XXIII Международен педагогически форум на тема "Образователни трансформации - технологии, добродетели и благополучие" Приоритетни направления: Човешките ценности в образованието; Технологични аспекти на образователната среда; От личностни ресурси към личностни компетентности. ...
Подготвителни курсове за ПКС
Курсовете се провеждат електронно-синхронно в реално време. Подходящи са за всички педагогически специалисти. В рамките на курсовете, преподаватели от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите ще запознаят участниците с изискванията за успешно преминаване през процедурите за придобиване на съответната ПКС. 1. Подготвителни курсове за V ПКС ...
Стартиращи професионално-педагогически специализации, подходящи за III ПКС
По традиция, през последното тримесечие на годината, ДИПКУ - Стара Загора стартира професионално -педагогически специализации, позволяващи кандидатстване за трета ПКС. Това е най-благоприятния момент за учителите да се включат в специализации. Те са подходящи за придобилите 4 ПКС. Препоръчителни са и за учители, които притежават 5 ПКС от тази или от предходни години. ...
Специализации за придобиване на допълнителна квалификация
В началото на новата учебна 2022-2023 година, ДИПКУ стартират следните специализации за придобиване на допълнителна квалификация !!! Всички квалификационни форми се организират и провеждат онлайн в неучебни дни!!! 1. Учител по математика и информатика и информационни технологии Подходяща за специалисти с висше образование в следните направления - технически науки, икономика, учител по физика и др. и другите педагогически специалисти, ...
Присъствени обучения в гр. Варна с международен лектор
ДИПКУ-Стара Загора Ви предлага присъствени обучения в гр. Варна с международен лектор (с осигурен превод на български език). 1.Силата на човешката креативност в ситуации на обезсърченост в класната стая Обучението ще разгледа трудните и обезсърчаващи ситуации, пред които са изправени учители, педагогически съветници, психолози при работата си с деца/ученици и родители. ...